Wat is SABV?

SABV, de Stichting Algemene BasisVaardigheden, zorgt voor examinering en certificering op een eerlijke, praktische en efficiënte manier.
Voor personen die werken in de techniek is het nodig om regelmatig trainingen te volgen. Deze trainingen kunnen op het bedrijf worden gevolgd of bij een van de vele opleiders in Nederland. De trainingen kunnen worden afgesloten met een examen van de opleider of met een onafhankelijk en gecertificeerd examen.

Een opleidersexamen is vaak op het bedrijf georiënteerd. De waarde van het examen van de opleider wordt bepaald door het vertrouwen in de opleider. Het onafhankelijke gecertificeerde examen wordt vaak met veel bureaucratie omgeven. Denk daarbij aan een systeembeheerder (zoals Stichting Stipel), een examenbureau, een certificerende instelling, de Raad voor de Accreditatie en een toezichthoudende partij zoals de Examenkamer. Het nadeel hiervan is dat dit examen erg duur wordt en alleen kan worden afgenomen op daarvoor goedgekeurde locaties en installaties. Bovendien wordt vaak getoetst op technische wetenswaardigheden in plaats van op daadwerkelijk praktijkgerichte situaties. Twee manieren van examineren die ver uit elkaar staan.

Als tussenweg hebben samenwerkende opleiders praktijkgerichte examens ontwikkeld. Deze examens kunnen verschillende soorten installaties en in verschillende situaties worden afgenomen. Door het weglaten van een groot deel van de bureaucratie zijn de examens niet duurder dan noodzakelijk, maar wel met behoud van onafhankelijkheid. SABV biedt voor diverse richtingen een onafhankelijk, gecertificeerd examen aan.

Zo hebben wij de volgende examens ontwikkeld:

 • Elektrothermograaf
 • Veilig en gezond werken in vastgoed (Vergelijkbaar met VCA, maar dan voor de utiliteit)
 • NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
 • NEN 3140: Keurmeester elektrische apparatuur
 • Bewustwording van ontploffingsgevaar (ATEX) - module 000
 • Basiskennis gas-en stofontploffingsgevaar (ATEX) - module 001
 • Installeren elektrische installaties in ATEX-gebieden - module 003
 • Installeren en testen elektrische installaties in ATEX-gebieden - module 003/006
 • Reparatie en onderhoud aan apparatuur in ATEX-gebieden - module 004
 • Visuele en nauwkeurige inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden - module 007
 • Inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden - module 007/008
 • ATEX voor management en leidinggevenden - module 014
 • ATEX-ADN
 • NEN 3840: Inspecteur hoogspanning - 1
 • Hoogspanningsleer