Wat is SABV?

SABV, de Stichting Algemene BasisVaardigheden, zorgt voor examinering en certificering op een eerlijke, praktische en efficiënte manier.
Voor personen die werken in de techniek is het nodig om regelmatig trainingen te volgen. Deze trainingen kunnen op het bedrijf worden gevolgd of bij een van de vele opleiders in Nederland. De trainingen kunnen worden afgesloten met een examen van de opleider of met een onafhankelijk en gecertificeerd examen.

Een opleidersexamen is vaak op het bedrijf georiënteerd. De waarde van het examen van de opleider wordt bepaald door het vertrouwen in de opleider. Het onafhankelijke gecertificeerde examen wordt vaak met veel bureaucratie omgeven. Denk daarbij aan een systeembeheerder (zoals Stichting Stipel), een examenbureau, een certificerende instelling, de Raad voor de Accreditatie en een toezichthoudende partij zoals de Examenkamer. Het nadeel hiervan is dat dit examen erg duur wordt en alleen kan worden afgenomen op daarvoor goedgekeurde locaties en installaties. Bovendien wordt vaak getoetst op technische wetenswaardigheden in plaats van op daadwerkelijk praktijkgerichte situaties. Twee manieren van examineren die ver uit elkaar staan.

Als tussenweg hebben samenwerkende opleiders praktijkgerichte examens ontwikkeld. Deze examens kunnen verschillende soorten installaties en in verschillende situaties worden afgenomen. Door het weglaten van een groot deel van de bureaucratie zijn de examens niet duurder dan noodzakelijk, maar wel met behoud van onafhankelijkheid. SABV biedt voor diverse richtingen een onafhankelijk, gecertificeerd examen aan.

Zo hebben wij onder andere de volgende examens ontwikkeld:

  • Elektrothermograaf
  • Veilig en gezond werken in vastgoed (Vergelijkbaar met VCA, maar dan voor de utiliteit)
  • NEN 3140: Vakbekwaam Persoon
  • Basiskennis gas-en stofontploffingsgevaar (ATEX)
  • ATEX voor elektrotechnici
  • ATEX: inspectie van elektrische installaties
  • ATEX-ADN
  • NEN 3840: Inspecteur hoogspanning - 1
  • Hoogspanningsleer