ATEX: inspectie van elektrische installaties

Elektrische installaties in ATEX-gebieden moeten altijd veilig zijn. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook pure noodzaak. Losliggende kabels, gescheurde behuizingen, afgebroken wartels, onderbroken aardingen en verkeerd geplaatste apparatuur kan zorgen voor levensgevaarlijke situaties. Het is dan ook een vereiste dat elke installatie in een ATEX-gebied periodiek wordt geïnspecteerd. Zelfs als deze inspectie wordt uitbesteed, is het praktisch als ook eigen medewerkers en zeker de installatieverantwoordelijke/ATEX-verantwoordelijke deze inspectie ook zelf kan uitvoeren.

SABV biedt het examen ‘ATEX: inspectie van elektrische installaties’. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

 

Zie het menu 'Downloads' voor de examenomschrijving