Bewustwording van ontploffingsgevaar (ATEX) - module 000

Op het terrein van de meeste fabrieken, rioolwaterzuiveringen, elektriciteitscentrales en transportbedrijven worden brandgevaarlijke stoffen verwerkt of vervoerd. Deze stoffen kunnen in ongunstige omstandigheden voor een ontploffing zorgen. Doordat deze ontploffingen niet vaak voorkomen, is de kennis bij de uitvoerenden niet altijd aanwezig. Maar omdat de effecten van een ontploffing vaak dramatisch zijn, stelt de wet (ATEX) juist zeer strenge eisen.

Het examen ‘bewustwording’ is bedoeld voor medewerkers die niet zelf in het gevaarlijke gebied werken, maar wel moeten weten wat de gevaren van die gebieden zijn.

Zie het menu 'Downloads' voor de examenomschrijving.