Inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden - module 007/008

Elektrische installaties in ATEX-gebieden moeten altijd veilig zijn. Dat is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook pure noodzaak. Een installatie moet worden geïnspecteerd voor ingebruikname en daarna periodiek worden geïnspecteerd.

Bij de gedetailleerde inspectie horen ook de nodige metingen aan de installatie. Zelfs als deze inspectie wordt uitbesteed, is het praktisch als ook eigen medewerkers en zeker de installatieverantwoordelijke/ATEX-verantwoordelijke deze inspectie ook zelf kan uitvoeren.

SABV biedt het examen ‘inspectie elektrische installaties in ATEX-gebieden'. Hiermee wordt aantoonbaar dat de medewerker over de juiste kennis voor deze werkzaamheden beschikt.

Zie het menu 'Downloads' voor de examenomschrijving.