NEN 3840: Inspecteur hoogspanning - 1

De norm NEN 3840:2019 schrijft voor dat hoogspanningsinstallaties periodiek geïnspecteerd moeten worden. Minimaal eens per jaar moet een visuele inspectie worden uitgevoerd. Verder moet de installatieverantwoordelijke nadenken over de uit te voeren testen en metingen. Deze taak voor de installatieverantwoordelijke vergt specifieke kennis van inspectiemethoden, het opzetten van een inspectieplan en het uitvoeren van inspecties. Diverse opleiders bieden hier trainingen voor (o.a. Siemens Training, Ambitech, Menting Energietechniek). De competentie van de inspecteur en/of installatieverantwoordelijke wordt door SABV getoetst met een theorie-examen en een praktijkexamen. Na het slagen voor beide examens ontvangt de deelnemer het SABV-certificaat ‘NEN 3840: Inspecteur hoogspanning – 1 (IHS-1).

Zie het menu 'Downloads' voor de examenomschrijving.