Werkwijze SABV

Voor de opzet van elk examen wordt een college van deskundigen (CvD) vastgesteld. In dit college van deskundigen zitten, naast een secretaris, inhoudelijk deskundigen en belanghebbenden. Het CvD stelt de eindtermen van het examen vast en stelt examenvragen op. Een bezwaar tegen een examenuitslag wordt ook behandeld door dit CvD.
Een CvD bestaat uit minimaal 3 en maximaal 9 deelnemers. Het bestuur van SABV beslist in samenspraak met reeds benoemde leden van het CvD over de toelating van leden tot dit CvD. Het lidmaatschap van een CvD is altijd een onbetaalde functie.

Examens worden afgenomen door SABV of door partijen of personen die door SABV hiertoe zijn aangewezen.
Bij het met goed gevolg afleggen van een examen wordt door SABV een certificaat verstrekt. De lijst met certificaathouders wordt door SABV bijgehouden.

De gemaakte examens en examenresultaten worden door SABV bewaard gedurende minimaal 10 jaar.